มหาสติปัฏฐานสูตร

  • กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  • เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  • จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
  • ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
Advertisements