ขันธ์5 เบญจขันธ์ (The Five Aggregates)

  1. รูปขันธ์  (Corporeality)  ส่วนที่เป็นรูปกาย
  2. เวทนาขันธ์  (Feeling)  ความรู้สึก
  3. สัญญาขันธ์  (Perception)  ความจำได้
  4. สังขารขันธ์ (Mental Formations)  ส่วนที่ปรุงแต่ง
  5. วิญญาณขันธ์ ส่วนของการรับรู้ (Consciousness)

ขันธ์5 ทำงานพร้อมกันอย่างรวดเร็วมาก จนเราเห็นเป็นสิ่งเดียว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s