กฎแห่งกรรม

มีคำถามว่า การไปเกิดในภพภูมิต่างๆ นั้นเป็นที่แน่นอนทุกครั้งไปหรือว่า ทำความดีแล้วตายไปสู่สุคติ ทำความชั่วตายแล้วไปสู่ทุคติ

ที่จริงก็เป็นเรื่องแน่นอนตามกฎแห่งกรรมอยู่แล้ว เพียงแต่กรรมจะให้ผลช้าหรือเร็วเท่านั้น เหมือนกับปลูกต้นมะม่วงก็ได้ลูกมะม่วง ปลูกต้นองุ่นก็ได้ลูกองุ่น การปลูกต้นมะม่วงแล้วได้ลูกองุ่นนั้นผิดธรรมชาติ

แต่การท่จะได้กินมะม่วงหรือองุ่นนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พื้นดินที่ปลูก ลม น้ำ อากาศ พันธุ์ ความขยันขันแข็งของผู้ปลูก  บางครั้งอาจจะมีผลแต่ก็มีน้ำท่วม หรืออากาศเย็นร้อนผิดปกติ ทำให้มะม่วงหรือองุ่นให้ผลช้า ถ้าไม่มีเหตุต่างๆมาตัดรอนก็จะได้รับผลตามปกติ

จิตภาพ : ชัยวุฒิ สุทธิบุตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s