ไตรลักษณ์ (สามัญญลักษณะ 3)

ไตรลักษณ์ เป็นการบอกกล่าวถึงลักษณะความจริงของชีวิต ลักษณะของทุกสิ่งบนโลกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เพื่อให้เราพิจารณา ได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆและรับมือกับมันได้  ไตรลักษณ์ประกอบด้วย 3

  • อนิจจัง ทุกสิ่งไม่เที่ยง ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่คงสภาพ โดยจะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด
  • ทุกขัง ทุกสิ่งเป็นทุกข์
  • อนัตตา ทุกสิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตน

ผู้ที่ไม่เข้าใจในหลักไตรลักษณ์ย่อมมองไม่เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต ต่างยังหลงใหลและยึดในสิ่งที่ตนพึงใจตนชอบ โดยมองไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ความทุกข์และความไม่เป็นตัวตนในทุกสิ่ง ย่อมยากที่จะทำใจเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งต่างๆที่ตนชอบตนพึงใจและแน่นอนย่อมทำให้ตนเองเป็นทุกข์ในที่สุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s