จักร 4

จักร 4 ธรรมในการปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ประกอบด้วย 4 คือ

 • ปฏิรูปเทสวาสะ  การอยู่ในสถานที่อันเหมาะสม ซึ่งมี 5 ประการด้วยกันคือ
  อุตุสัปปายะ
  อาหารสัปปายะ
  เสนาสนสัปปายะ
  ปุคคลสัปปายะ
  ธัมมัสสวนสัปปายะ
 • สัปปุริสูปัสสยะ คบหาแต่สัตบุรุษหรือคนดี ซึ่งจะนำพาเราไปสู่ที่ดีที่เจริญทั้งแก่ตนเองและสังคม
 • อัตตสัมมาปณิธิ  ตั้งตนเองไว้ในกรอบที่ชอบ คือการปฏิบัติตนเองเป็นคนดี มีการวางแผนอนาคต เป้าหมายชีวิตของตนและทำให้สำเร็จ
 • ปุพเพกตปุญญตา  เป็นคนที่ได้เคยกระทำความดีไว้มาแต่อดีต ซึ่งจะเป็นแรงช่วยให้กิจการงานต่างๆรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s