ปธาน4

ปธาน 4 เป็นหลักในการขยันหมั่นเพียรอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์

อย่างที่เราทราบคนเราก็มีหลายแบบ คนขี้เกียจ คนขยัน หากแต่คนขยันหมั่นเพียรแต่ไม่มีปัญญาก็สามารถนำความลำบากเข้าสู่ตัวพวกพ้องและกิจการงานใดๆได้  หรือที่เรียกว่า “งานเข้า”    ปธาน4 จึงมีไว้เพื่อกำกับคนขยันหมั่นเพียรให้เพียรในวิถีทางที่ถูกต้อง  อันประกอบด้วย

  • สังวรปธาน  การเพียรระวังบาป  คือการระมัดระวังไม่ให้เกิดกิเลส โทสะ โลภะ โมหะ เกิดขึ้นในใจ
  • ปหานปธาน  การเพียรละบาป  คือการละ สละ บาปต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้ว ให้หายได้โดยไว
  • ภาวนาปธาน  การเพียรเจริญกุศล  คือการหมั่นเพียร ทำความดี ทำสิ่งที่เป็นกุศล ในคนที่ไม่เคยทำ
  • อนุรักขนาปธาน  การเพียรรักษากุศล คือการหมั่นรักษาการทำความดี นั้นให้ทำอยู่เสมอเป็นประจำ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s