อคติ 4

การอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมเลี่ยงไม่พ้นการดำรงอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก การอยู่ร่วมกันจำนวนมากหากไม่ต้องการให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย ต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ซึ่งมูลเหตุของความลำเอียงคือ อคติ4  อันประกอบด้วย

  • ฉันทาคติ  ลำเอียงเพราะรักใคร่ชอบพอ
  • โทสาคติ  ลำเอียงเพราะเกลียดชิงชัง
  • โมหาคติ  ลำเอียงเพราะความหลง ความเห็นผิด
  • ภยาคติ  ลำเอียงเพราะความกลัว
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s