อิทธิบาท4

อิทธิบาท4  คือ หลักในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ  ประกอบด้วย
(Iddhipada: Path of Accomplishment)

  • ฉันทะ  คือ ความพอใจในการได้หน้าที่การงานนั้นๆ
  • วิริยะ  คือ ความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน
  • จิตตะ  คือ  การหมั่นเอาใจใส่ในกิจธุระนั้น ไม่ละทิ้งเสียกลางคัน
  • วิมังสา  คือ  การหมั่นตรึกตรองพิจารณางาน ว่าสิ่งที่ทำไปควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไร
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s