ล่วงแล้ว | สุขคือทุกข์ ทุกข์คือสุข

สำหรับผู้ไม่สดับธรรม เมื่อความสุขที่น่าจดจำล่วงไปแล้ว ย่อมแปรเป็นทุกข์ที่ไม่ล่วงไป แต่สำหรับผู้สดับธรรม เมื่อความสุขใดๆล่วงไป ย่อมแปรเป็นความปลอดโปร่งที่ได้เห็นอนิจจังอยู่ มีสติอันปราศจากทุกข์อยู่

ดังตฤณ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s