ประโยคเดียว

มีภิกษุถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมที่พุทธองค์ตรัสสอนกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมากเหลือเกิน สามารถสรุปใจความทั้งหมดเป็นประโยคเดียวได้หรือไม่ พระองค์ตอบว่าได้ ทรงตอบว่าธรรมทั้งหมดรวมลงได้ประโยคเดียวคือ

สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ

แปลว่า

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s