อภิณหปัจจเวกขณ์ 5

อภิณหปัจจเวกขณ์ เป็นธรรมที่ให้เราระลึกถึง ควรเตือนใจตนเองอยู่เสมอ ประกอบด้วย 5 คือ

  1. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่สามารถพ้นความแก่ไปได้
  2. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่สามารถพ้นความเจ็บไข้ไปได้
  3. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่สามารถพ้นความตายไปได้
  4. เราล้วนต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
  5. เรามีกรรมเป็นของตนเอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s