องค์แห่งธรรมกถึก 5

การเผยแผ่พุทธศาสนา ต้องอาศัยการเทศนา หรือแสดงธรรม การจะเป็นภิกษุหรือเป็นฆราวาสที่สามารถแสดงธรรมได้ดี พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ 5 อย่างคือ

  1. แสดงธรรมไปตามลำดับ
  2. อ้างเหตุผลใหผู้ฟังเข้าใจ
  3. ตั้งจิตเมตตาปราถนาประโยชน์ให้ผู้ฟัง
  4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ
  5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s