สรรพสิ่งปัญหา

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ให้ถามว่าเกิดสภาวะอะไร เป็นอย่างไร แล้วมันใช่ทุกข์ไหม ทุกข์อย่างไร เราควรทำอย่างไร หากไม่รู้คำตอบ นิ่งเสียอย่าคิดเรื่องปัญหา เลิกคิดเรื่องและคนที่เรากำลังครุ่นคิด ปล่อยวางแล้วมองตนเอง เห็นไหมว่าตนเองกำลังทำอะไร พูดอะไร แสดงกิริยาท่าทางอะไร และคิดอย่างไร เห็นสภาวะที่เกิดกับร่างกายไหม. ถ้าเห็นก็ดี จะรู้ตัวรู้ตนว่าตนเองขณะนี้กำลังเป็นอะไร ทำอะไร

มีสติอยู่กับตัวรู้ตัวตนแล้วค่อยครุ่นคิด เอาความถูกผิด ตัวเราตัวเขาทิ้งไปก่อน ไม่ต้องเพ่งโทษ เพ่งความผิดว่าเป็นของใคร

เมื่อสงบใจได้นิ่งจึงค่อยใช้โยนิโสมนสิการคิดทบทวนจากต้นสู่ปลาย จากปลายสู่ต้น ด้วยเหตุผลรู้รอบ โดยมีสัมมาทิฐิกำกับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s