กามาวจรสวรรค์6

ภพที่มีอารมณ์เป็นเลิศ , โลกที่มีแต่ความสุข , เทวโลก สวรรค์ชั้นกามาพจร คือชั้นที่ยังเกี่ยวกับกาม

  1. จาตุมหาราชิกา ท้าวจตุโลกบาล 4 องค์
  2. ดาวดึงส์ ท้าวสักกะหรือพระอินทร์
  3. ยามา ท้าวสุยาม
  4. ดุสิต ท้าวสันดุสิต เป็นที่เกิดของพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้า
  5. นิมมานนรดี ท้าวสุนิมมิต ปรารถนาสิ่งใดย่อมนิรมิตได้เอง
  6. ปรนิมมิตวสวัตตี ท้าววสวัตตี เทพที่เสวยสมบัติจากเทพพวกอื่นนิรมิตให้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s