ปรมัตถธรรม4

ปรมัตถธรรม 4 สภาพที่มีอยู่โดยปรมัตถ์ สิ่งที่เป็นโดยความหมายสูงสุด

  1. จิต สภาพที่คิด ภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์
  2. เจตสิก สภาวะที่ประกอบกับจิต คุณสมบัติและอาการของจิต
  3. รูป สภาวะที่เป็นร่าง พร้อมคุณและอาการ
  4. นิพพาน สภาวะที่สิ้นกิเลสและทุกข์ทังปวง สภาวะที่ปราศจากตัณหาสา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s