มหาปเทส4 กับโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

คำว่าควรหรือไม่ควร แลดูเป็นนิยามของกรอบที่เลือนลางไม่แจ่มชัด ยิ่งสำหรับแต่ละบุคคลด้วยแล้ว กรอบเหล่านี้ย่อมไม่เหมือน ไม่เท่า ไม่เสมอกัน โดยเฉพาะในแง่ของโลกปัจจุบันที่ความเห็นแตกต่างหลากหลาย และมิได้มีเพียงสองขั้ว ( ไม่ได้พาดพิงถึงประเด็นใดโดยเฉพาะ .. 🙂 )

โดยหลักการ มหาปเทส4 เหมาะกับการนำมาอธิบายถึงสิ่งต่างๆ ในยุคที่ผ่านห้วงเวลาพุทธกาลไปแล้ว เมื่อพุทธองค์ดับขันธ์แล้ว  สิ่งต่างๆ มากมายได้มีและอุบัติขึ้น ซึ่งธรรมข้อนี้มักถูกหยิบยกมาอรรถาธิบาย .. เมื่อถูกถามหาความผิดถูกเหมาะสมจากหลักพุทธธรรม ดังนี้

  • สิ่งใดที่พุทธองค์ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ ไม่ควร   สิ่งนั้น ไม่ควร
  • สิ่งใดที่พุทธองค์ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ไม่ควร  หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ ควร       สิ่งนั้น  ควร
  • สิ่งใดที่พุทธองค์ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ควร       หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ ไม่ควร  สิ่งนั้น ไม่ควร
  • สิ่งใดที่พุทธองค์ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ควร       หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ ควร       สิ่งนั้น  ควร

แม้พุทธองค์จะให้หลักการมหาปเทส4 ไว้กับพุทธศาสนิกชน แต่เมื่อทำความเข้าใจแล้ว คำถามต่อมาที่ผุดขึ้นทันที ก็คือ

ใครเป็นคนตอบว่า “ควร” หรือ “ไม่ควร”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s