คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล

สำหรับงานประเพณีทำบุญต่างๆ ฆราวาสมีลำดับขั้นตอนการสวด ดังนี้

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามะ
(ถ้าสวดคนเดียวใช้ อภิปูชะยามิ)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑ ครั้ง)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ  ๑ ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

จากนั้นอาราธนาศีลห้า

มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (เว้นจากการฆ่าสัตว์)
อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (เว้นจากการลักทรัพย์)
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (เว้นจากการพูดเท็จ)
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฺฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ (เว้นจากการดื่มสุรา ของมึนเมา และสิ่งเสพย์ติดต่างๆ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s