ความหมายการทำบุญ : มหาจุฬาฯ

คำถาม : การทำบุญ หมายความว่าอย่างไร

ตอบ : ถ้าแปลตามศัพท์แล้ว คำว่า “บุญ” หมายถึง “การชำระ การทำให้บริสุทธิ์สะอาด” การทำบุญ จึงหมายความว่า “การชำระใจให้บริสุทธิ์จากความโลภ ความโกรธ และความหลง” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนศาสนิกชนให้ทำบุญด้วยการบริจาคทาน การรักษาศีล และภาวนา (การทำความสงบและปัญญาให้เกิดขึ้น) เมื่อเรารู้ความหมายที่แท้จริงของการทำบุญ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราจึงตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่า การทำบุญนั้นมีหลายวิธี เมื่อไรก็ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น แม้ขณะที่เราอาจจะนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างสบาย และพยายามที่จะขัดเกลาความโลถ ความโกรธ ความหลง และกิเลสต่าง ๆ ก็นับเป็นการทำบุญได้เหมือนกัน

Reference : http://www.mcu.ac.th/site/provide/faq_in.php?countpage=1&faqcate_id=0&faq_id=89

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s