ทุจริต 3

ทุจริตเป้นช่องทางที่ทำให้เกิดความชั่ว  ความชั่วเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ 3 ทาง คือ กาย วาจา ใจ  อันได้แก่

  1. กายทุจริต ประพฤติชั่วทางกาย (ฆ่าสัตว์ , ลักทรัพย์ , ประพฤติผิดในกาม)
  2. วจีทุจริต ประพฤติชั่วทางวาจา (พูดเท็จ , พูดส่อเสียด , พูดหยาบ , พูดเพ้อเจ้อ)
  3. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ (โลภอยากได้ของเขา , พยาบาทปองร้ายเขา , เห็นผิดจากคลองธรรมขัดแย้งกับความถูกต้อง)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s