ธรรมมีอุปการะมาก 2

ธรรมมีอุปการะมากมี 2 อย่าง ได้แก่

  1. สติ ความระลึกได้
    สติ หมายถึง ความระลึกได้ การนึกขึ้นได้ เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนพูด ลงมือทำ และคิด
  2. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว
    สัมปชัญญะ หมายถึง รู้สึกตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไร เป็นอาการที่เกิดขึ้นขณะพูด ลงมือทำ และคิด

ประโยชน์ของสติสัมปชัญญะ คือ ทำให้เป็นคนรอบคอบ ไม่ประมาท ไม่พลั้งเผลอ ช่วยให้การงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นดี ไม่ผิดพลาดตรงตามกำหนด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s