ธรรมเป็นโลกบาล 2

ธรรมเป็นโลกบาล หรือ คุ้มครองโลก 2 อย่าง ได้แก่

  1. หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ
    คือ การมองเห็นความชั่ว ว่าการทำชั่วเป็นสิ่งที่น่าละอาย น่ารังเกียจไม่ควรกระทำ
  2. โอตัปปะ แปลว่า ความเกรงกลัว
    คือ การเกรงกลัวต่อความชั่ว มองเห้นผลของการทำชั่วว่าทำให้ตนต้องได้รับความเดือดร้อน

วิธีฝึกให้มีหิริโอตัปปะ ก่อนทำสิ่งใดให้พิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นความชั่วหรือไม่ หากสิ่งนั้นทำแล้วผลที่ได้จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นความชั่ว  เมื่อรู้ว่าเป็นความชั่วให้พิจารณาดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาถึงตระกูล ว่าเรามีตระกูลดี มีพ่อแม่สอนมาดี การทำชั่วอย่างคนไม่ดีทำเป็นสิ่งน่าละอาย
  2. พิจารณาอายุตน ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทำชั่วอย่างคนไร้เดียงสาทำ เป็นสิ่งที่น่าละอาย การได้รับผลของการทำชั่วนั้นน่ากลัว
  3. พิจารณากำลังกายตน ว่าเรามีกำลังกายแข็งแรง การทำชั่วอย่างคนอ่อนแอหากินลำบากทำเป็นสิ่งน่าละอาย
  4. พิจารณากำลังความรู้ ว่าเรามีความรู้ดี การทำชั่วอย่างคนไม่มีความรู้ทำ เป็นสิ่งที่น่าละอาย ควรละเว้นความชั่วนั้นเสีย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s