รัตน 3

รัตน แปลว่า สิ่งที่ประเสริฐ , สิ่งที่หาได้ยาก , แก้ว

พระพุทธศาสนามีรัตน 3 อย่าง สามารถเรียกว่า พระรัตนตรัย , ไตรสรณะ , พระไตรรัตน์ อันหมายถึง

  1. พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนา
  2. พระธรรม เป็นหลักธรรมคำสอน
  3. พระสงฆ์ เป็นสาวกผู้นำคำสอนไปปฏิบัติและเผยแผ่
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s