โอวาทของพระพุทธเจ้า 3

โอวาทพระพุทธเจ้า 3 มีเนื้อหาครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ ไม่จำกัดกาล ไม่จำกัดชั้นวรรณะ ศาสนา  ได้แก่

  1. เว้นจากทุจริต สัพพะปาปัสสะอะกะระณัง ไม่ทำความชั่วทุกอย่าง
  2. ประกอบสุจริต กุุสะลัสสูปะสัมปะทา ทำแต่ความดี
  3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง สะจิตตะปะริโยทะปะนัง ทำใจให้ผ่องใส

ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ ที่ประทานแก่สาวกในวันมาฆบูชา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s