สุจริต 3

สุจริต คือ ความประพฤติดี , พฤติกรรมที่ดี สุจริต 3 ได้แก่

  1. กายสุจริต 3  (เว้นจากฆ่าสัตว์ , เว้นจากลักทรัพย์ , เว้นจากประพฤติผิดในกาม)
  2. วจีสุจริต 4   (เว้นจากการพูดเท็จ , พูดส่อเสียด , พูดคำหยาบ , พูดเพ้อเจ้อ)
  3. มโนสุจริต 3  (เว้นจากการอยากได้ของเขา , จากการปองร้าย , เห็นชอบตามคลองธรรม)

    ตรงข้ามกับทุจริต 3 ทุกประการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s