อกุศลมูล 3

อกุศลมูล คือ รากเหง้าแห่งความชั่ว ความชั่วของคนเรามีต้นเหตุจากกิเลสภายใน 3 อย่าง  ได้แก่

 1. โลภะ  ความอยากได้ของเขา
 2. โทสะ  ความโกรธคิดประทุษร้าย อยากทำร้ายเขา
 3. โมหะ  ความหลง ความไม่รู้จริง ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี

โทษของอกุศลมูล

 1. โลภะ  ทำให้เสียสมบัติ เป็นคนยากจน
 2. โทสะ  ทำให้เป็นคนไร้ญาติขาดมิตร แก่ง่าย 
 3. โมหะ  ทำให้เป็นคนเขลาเบาปัญญา

วิธีแก้อกุศลมูล 3

โลภะ

 1. ใช้สติยับยั้ง ไม่ให้ความอยากได้ครอบงำ
 2. ใช้ปัญญาพิจารณาผลที่ตามมา จนเกิดหิริโอตัปปะ
 3. บริจาคทาน รู้จักเผื่อแผ่เสียสละ

โทสะ

 1. มีสติกำกับ ให้รู้ว่าเกิดความไม่พอใจให้รู้สึกตัวทันที
 2. หมั่นแผ่เมตตา ความปรารถดีต่อผู้อื่น ให้เป็นคนจิตใจเยือกเย็นไม่วู่วาม

โมหะ

 1. หมั่นหาความรู้ด้วยการอ่าน ฟัง และค้นคว้า
 2. หมั่นหาความรู้ด้วยการคิดพิจารณาเหตุผล
 3. หมั่นหาความรู้ด้วยการอบรมจิตใจและลงมือปฏิบัติ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s