พละ 5

พละ 5 หรือ อินทรีย์ 5 เป็นหมวดธรรมที่ว่าด้วยการสร้างกำลังใจที่เข้มแข็ง ได้แก่

  1. สัทธา ความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่ออย่างมีเหตุผล
  2. วิริยะ ความเพียร หมายถึงการพยายามอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ เพียรปฏิบัติตามหลักปธาน 4
  3. สติ ความระลึกได้ ระลึกได้ว่าจะต้องลงมือทำงานการสิ่งใด มีสติกำหนดพิจารณาตามหลักสติปัฏฐาน 4
  4. สมาธิ ความตั้งมั่น หมายถึงมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
  5. ปัญญา ความรอบรู้ หมายถึงความรู้ในเรื่องที่ตนควรรู้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s