อะไรธรรมะ

ธรรมะไม่ใช่ตัวหนังสือ หรือเสียงแห่งการแสดงธรรม
แต่เป็นการกระทำหน้าที่ ถูกต้องของผู้ปฏิบัติแต่ละคน
อยู่ทุกอิริยาบถ ทุกสถานที่ อย่างถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์
ของตนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกัน จึงจะเป็นธรรมะที่ถูกต้อง ตามหลักแห่งพุทธศาสนา
อันนำมาซึ่งความสงบสุข อย่างแท้จริง

พุทธทาส

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s