นิวรณ์ 5

นิวรณ์ แปลว่า เครื่องกั้นจิตใจจากความดี ไม่ให้ก้าวหน้าในการทำดี ประกอบด้วย 5 อย่างคือ

  1. กามฉันทะ ความพอใจในกาม
  2. พยาบาท ความปองร้ายผู้อื่น
  3. ถีนมิทธะ ความหดหู่ง่วงซึม
  4. อุทธัทจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน
  5. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s