สาราณิยธรรม 6

สาราณิยธรรม คือ หลักในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข อยู่ก็ให้เขารักจากก็ให้เขาคิดถึง

  1. เมตตากายกรรม
  2. เมตตาวจีกรรม
  3. เมตตามโนกรรม
  4. แบ่งปันลาภที่ได้โดยชอบธรรม
  5. รักษาศีลให้บริสุทธิ์
  6. มีธรรม/ความเห็นเสมอกัน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s