คุณ-ของ-ธรรม

หากธรรมะจะเป็นสิ่งที่จุดประกายสร้างความหวัง สร้างกำลังใจ แรงบันดาลใจให้ใครสักคนต่อสู้กับชีวิต มีกำลังใจในการทำงาน สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งดีๆในตนเองนั่นคงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก   แต่จะดีกว่านั้นขึ้นไปหากธรรมะได้ทำให้ใครได้เกิดสัมมาทิฐิ มีความเห็นแจ้ง เข้าใจในสภาวธรรมและดับทุกข์ได้ หรืออย่างน้อยที่สุดธรรมะยังเป็นยาที่รักษาผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะทางกายหรือจิต เยียวยาเขาผู้ป่วยเหล่านั้น ช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากปัญหาที่เกิดกับสภาวะจิตให้ดำรงชีวิตต่อไปได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s