ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

 

หลังออกพรรษา ๒๕๕๖ | ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

อย่าไปคิดเพ้อว่าต้องเป็นอะไรที่เข้าใจยาก คือการปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวที่เข้ามาในชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกำลังสติปัญญาของตนที่มี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s