สามัญญลักษณะ 3 (ไตรลักษณ์)

ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะของสิ่งทั้งปวง มี 3  อย่าง ได้แก่

  1. อนิจจัง ความเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปรไปเรื่อยๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
  2. ทุกขัง ความทุกข์การทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
  3. อนัตตา ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน หาตัวตนไม่ได้เป็นเพียงการสมมติขึ้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s