อริยทรัพย์ 7

อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ , ทรัพย์ภายในจิตใจ

  1. สัทธา  เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
  2. สีละ  รักษากายวาจาให้เรียบร้อย
  3. หิริ  ความละอายใจ
  4. โอตัปปะ  ความเกรงกลัวผลขอบาป
  5. พาหุสัจจะ  เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
  6. จาคะ  สละสิ่งของแก่คนที่ควรแบ่งปัน
  7. ปัญญา  รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s