บุญกิริยาวัตถุ 10

เรียนรู้การทำบุญอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา มี 10 อย่างได้แก่

  1. ทานมัย  การบริจาคทาน
  2. สีลมัย  การรักษาศีล
  3. ภาวนมัย  การเจริญภาวนา
  4. อปจายนมัย  การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่
  5. เวยยาวัจจมัย  ช่วยขวนขวายทำงานในสิ่งที่ชอบ
  6. ปัตติทานมัย  การอุทิศส่วนบุญแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
  7. ปัตตานุโมทนามัย  อนุโมทนาในส่วนบุญ
  8. ธัมมัสสวนมัย  ฟังธรรรม
  9. ธัมมเทสนามัย  แสดงธรรม
  10. ทิฏฐุชุกัมม์  การทำความเห็นให้ตรง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s