ศรัทธา

การมีศรัทธาในตัวบุคคล ไม่ว่าผู้นั้นจะทรงศีลบริสุทธิ์เพียงใดก็ไม่อาจช่วยให้ผู้มีจิตศรัทธาได้พ้นทุกข์ มีเพียงการเข้าถึงสัจธรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ดังนั้นสัจธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวผู้สอน และวิธีแสดงความเคารพต่อผู้สอนที่ดีที่สุดก็คือการฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงแท้ด้วยตนเอง

ศิลปะในการดำเนินชีวิต
วิลเลียมฮาร์ท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s