ทิฏฐิ 2

ทิฏฐิ คือ ความคิดเห็น ในที่กล่าวถึงคือเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด มีสองอย่าง คือ

  1. สัสสตทิฏฐิ  เห็นว่าเที่ยง ทุกสิ่งเป็นของยั่งยืน ตายแล้วก็จะกลับมาเกิดเหมือนอย่างเดิมอีก
  2. อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ คือ ตายแล้วก็หายไปไม่กลับมาเกิดอีก

ซึ่งทั้งสองความเห็นขัดแย้งกับกฎของทางพุทธศานา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s