เทสนา 2

เทสนา หมายถึง การชี้แจง อธิบายให้เห็นแจ้งเป็นการเผยแผ่ศาสนาอย่างหนึ่ง มี 2 วิธี คือ

  1. ปุคคลาธิฏฐานา  การแสดงที่ยกบุคคลเป็นที่ตั้งเพื่อประกอบการอธิบายธรรม โดยยกรูปธรรมหรือตัวบุคคลก่อนเพื่ออธิบายนามธรรม
  2. ธัมมาธิฏฐานา  การแสดงธรรมเป็นที่ตั้งไม่มีการยกบุคคลขึ้นประกอบ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s