ปริยัติปฏิบัติ

29353_430920996975061_768578853_n

ปริยัติก็คือการเรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้ผ่านการอ่านการฟัง  แต่ท่านยังไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนนั้นจนกว่าท่านจะได้เริ่มปฏิบัติ เหมือนการเรียนในห้องเรียนจะยังไม่เป็นประโยชน์จนกว่าจะนำไปลงมือทำ เมื่อทำหรือปฏิบัติแล้วเราจึงจะได้รับผลจากการกระทำหรือปฏิบัตินั้นซึ่งเรียกว่าปฏิเวท กระบวนการเรียนรู้ทางพุทธศาสนามีเพียงเท่านี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s