ธรรม 2

 • ธรรม อันหมายถึง สภาพที่ทรงความเป็นตัวเองไว้ , สิ่งที่เป็นจริงโดยสภาพของตัวเอง
  1. รูปธรรม
  2. อรูปธรรม
 • ธรรม อันหมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
  1. โลกิยธรรม
  2. โลกุตรธรรม
 • ธรรม อันหมายถึง สภาวะอันถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่ง
  1. สังขตธรรม
  2. อสังขตธรรม
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s