นิพพาน 2

นิพพาน คือ สภาวะความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์  สภาวะนิพพานมี 2 ประเภท คือ

  1. สอุปาทิเสสนิพพาน คือ ผู้บรรลุมรรคผลอรหันต์แต่ยังคงขันธ์ 5 ไว้ คือยังทรงชีพอยู่และยังต้องพบกับสิ่งที่เป็นโลกธรรม
  2. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ อรหันต์ที่ดำรงชีพจนถึงวันนิพพานและขันธ์ 5 ดับสนิทแล้ว
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s