ปริเยสนา 2

ปริเยสนา หมายถึง การเสาะแสวงหาของบุคคลผู้ที่ยังมีความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มา  แบ่งได้เป็น 2 คือ

  1. อริยปริเยสนา  การแสวงหาอย่างประเสริฐ ในทางโลก คือการดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพอย่างประกอบสุจริตเหมาะสมกับฐานะโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ในทางธรรม คือ การแสวงหาโลกุตตรธรรม หรือพระนิพพานเป็นที่สุด
  2. อนริยปริเยสนา  การแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐ การแสวงหาหรือดำเนินเลี้ยงชีพอย่างไม่สุจริตเบียดเบียนผู้อื่น ลิดรอนสิทธิผู้อื่น  ในทางธรรม คือการแสวงหาที่ประกอบไปด้วยทุกข์ ซึ่งจะต้องประสบกับกรรม กิเลส และวิบาก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s