เรื่องผลไม้และเมล็ด : บทที่3 เหตุปัจจุบัน

fruitเหตุเป็นเช่นใด ย่อมให้ผลเป็นเช่นนั้น เมล็ดพันธุ์เป็นเช่นใด ย่อมให้ดอกผลเป็นเช่นนั้น ทำอะไรไว้เช่นใด ก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้น

ในผืนดินเดียวกัน  ชาวไร่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ 2 ชนิดลงไป  ชนิดหนึ่งเป็นเมล็ดของอ้อยซึ่งมีรสหวาน อีกชนิดหนึ่งเป็นเมล็ดของสะเดาซึ่งมีรสขม   เมล็ด 2 ชนิดปลูกอยู่ในดินผืนเดียวกัน  ได้รับน้ำ แสงแดด อากาศเหมือนๆกัน  ธรรมชาติได้ให้สิ่งหล่อเลี้ยงอย่างเดียวกันแก่เมล็ดทั้งสอง   เมื่อต้นกล้า 2 ต้นงอกออกมาและเริ่มเติบโต  ต้นสะเดาจะเป็นอย่างไร  ทุกๆ เส้นใยของมันจะมีแต่รสขม  ขณะที่ทุกๆ เส้นใยของต้นอ้อยจะมีแต่รสหวาน   ทำไมธรรมชาติ (หรือบางท่านอาจหมายถึงพระเจ้า) จึงเมตตาต่อต้นอ้อย และโหดร้ายต่อต้นสะเดา

แท้จริงแล้วไม่มีใครเมตตาหรือโหดร้ายต่อใคร  กฎของธรรมชาติเป็นเช่นนี้เอง  ธรรมชาติเพียงแต่สนับสนุนและหล่อเลี้ยงให้พันธุ์พืชได้แสดงคุณภาพที่มีอยู่ในตัวมันออกมาเท่านั้นเอง   คุณภาพที่มีอยู่ในเมล็ดอ้อยคือรสหวาน  อ้อยจึงให้รสหวาน ส่วนคุณภาพที่มีอยู่ในเมล็ดสะเดาคือรสขม  สะเดาจึงมีรสขม  เพราะเมล็ดเป็นอย่างนี้ ดอกผลจึงเป็นอย่างนี้

ถึงแม้ชาวไร่จะไปเดินวนที่ต้นสะเดา 108 รอบ แล้วก้มลงกราบ 3 ครั้ง พร้อมกับเซ่นไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนและของหวานแล้วพนมมืออ้อนวอนด้วยน้ำตาว่า “ข้าแต่เทพแห่งต้นสะเดา ขอได้โปรดดลบันดาลให้ต้นสะเดานี้  ออกผลเป็นมะม่วงรสหวานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”  ต่อให้อ้อนวอนเช่นนั้นจนตลอดชีวิต  ต้นสะเดาก็ไม่มีวันที่จะออกผลเป็นมะม่วงรสหวานให้แก่เขาได้   ถ้าต้องการมะม่วงรสหวานจริงๆ เขาจะต้องเพาะปลูกด้วยเมล็ดของมะม่วงหวาน แล้วเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งร้องไห้อ้อนวอนแต่อย่างใด  เมื่อถึงเวลาต้นไม้ต้นนั้นก็จะให้ผลเป็นมะม่วงรสหวานแก่เขาเองตามธรรมชาติ   เมล็ดอะไรก็ให้ผลเช่นนั้น

ปัญหาและความโง่เขลาของเราก็คือ  ขณะที่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ เราละเลยที่จะใส่ใจว่ากำลังปลูกเมล็ดพันธุ์อะไร  เมื่อเราเอาแต่ปลูกเมล็ดของสะเดา แล้วพอถึงเวลาที่ต้นไม้นั้นให้ผล เรากลับอยากได้มะม่วงรสหวาน ซึ่งก็ไม่มีวันจะเป็นเช่นนั้นไปได้ ไม่ว่าเราจะร้องคร่ำครวญหรืออ้อนวอนอย่างไร

ศิลปะในการดำเนินชีวิต : วิปัสสนากรรมฐานสอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วิลเลียม ฮาร์ท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s