เรื่องก้อนกรวดและน้ำมันเนย : บทที่ 4 รากเหง้าของปัญหา

ก้อนกรวดและน้ำมันเนยในสมัยพุทธกาล มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วก็เอาแต่ร่ำไห้

พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า ” เกิดอะไรขึ้นหรือ”
ชายผู้นั้นทูลตอบว่า “บิดาของข้าพเจ้าตายจากไปเมื่อวานนี้พระเจ้าขา”

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “เขาตายไปแล้ว จะทำอะไรได้ ร้องไห้ก็ไม่ช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาได้หรอก”
ชายหนุ่มผู้นั้นจึงกราบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้ามาขอพร ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยบิดาของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด”

พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า “ตถาคตจะทำอะไรให้บิดาของท่านได้
เล่า”

ชายหนุ่มทูลตอบว่า “พระองค์ต้องทรงทำได้อย่างแน่นอนพระเจ้าข้า ดูแต่พวกนักบวชธรรมดา เมื่อเขาประกอบพิธีกรรมบางอย่าง ก็ยังทำให้คนที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์ได้ พระองค์ทรงเป็นผู้มีพลานุภาพ ขอได้ทรงประกอบพิธีให้บิดาของข้าพระพุทธเจ้าได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเถิด”
คนที่ถูกครอบงำด้วยอารมรณ์ของความเสร้าสลดอย่างนี้ ย่อมไม่อาจจะคิดอย่างมีเหตุผลได้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีวิธีการที่จะสอนคนเช่นนี้จึงตรัสแก่เขาว่า ” ท่านจงไปตลาดแล้วซื้อหม้อดินมา 2 ใบ”

ชายหนุ่มดีใจมาก เข้าใจว่า”พระบรมศาสดาจะทรงประกอบพิธีกรรมให้ เขาจึงไปซื้อหม้อดินมา 2 ใบ แล้วนำมายังที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระพุทธองค์จึงรับสั่งแก่ชายหนุ่มผู้นั้นว่า ” ท่านจงบรรจุหม้อดินใบหนึ่งด้วยน้ำมันเนย และบรรจุหม้ออีกใบหนึ่งด้วยก้อนกรวด แล้วปิดฝาหม้อดินทั้งสองใบนี้ให้สนิท จากนั้นจงนำเอาหม้อดินทั้ง 2 ใบนี้ ไปที่สระน้ำ วางหม้อดินลงในสระน้ำ หลังจากนั้นท่านจงเอาท่อนไม้ตีหม้อดินทั้ง 2 ใบนี้ ให้แตกออก”

ชายหนุ่มผู้นั้นก็ปฎิบัติตาม เขามีความสุขมาก โดยเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าจะทรงประกอบพิธีกรรมอันวิเศษให้แก่เขา

ประเทศอินเดียมีความเชื่อว่า เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงให้นำศพไปเผาที่เชิงตะกอนขณะที่ศพกำลังไหม้อยู่นั้น ให้บุตรชายคนโตใช้ไม้ท่อนใหญ่ฟาดกะโหลกให้แตกออก เชื่อกันว่า การเปิดกะโหลกศีรษะนี้ เป็นการเปิดทางให้วิญญาณผู้ตายไปสู่สวรรค์ ฉะนั้นชายผู้นั้นจึงคิดว่าบิดาของเขาถูกเผาไปแล้วเมื่อวานนี้ พระพุทธเจ้าไม่สามารถประกอบพิธีกรรมให้เขาตามปกติได้ จึงให้เขาตีหม้อ ทั้ง 2 ใบนั้นให้แตกแทน เขารู้สึกมีความสุขมาก เมื่อตีหม้อทั้ง 2 แตกแล้ว น้ำมันเนยก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ และก้อนกรวดก็จมลงที่ก้นสระ

พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งกับเขาว่า “ตถาคตทำได้เพียงแค่นี้ ท่านจงเรียกเพื่อนหรือนักบวชของท่านมาที่นี่ ขอให้เขาเหล่านั้นทำให้ก้อนกรวดลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ และทำให้น้ำมันเนยจมลงไปข้างล่าง ตถาคตอยากจะดูว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร”

ชายหนุ่มประหลาดใจในพระดำรัส จึงทูลว่า “ทรงล้อข้าพระพุทธเจ้าเล่นกระมังพระเจ้าข้า จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อก้อนกรวดหนักกว่าน้ำก็จะต้องจมลงไปที่ก้นบ่อ มันจะลอยขึ้นมาไม่ได้ นี่เป็นกฎธรรมชาติ ส่วนน้ำมันเนยเบากว่าน้ำ ก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำ จะให้จมลงไปได้อย่างไรเล่าพระเจ้าข้า นี่มันเป็นกฎธรรมชาติ”
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “พ่อหนุ่ม ท่านก็รู้จักกฎธรรมชาติอยู่ แต่ทำไมจึงไม่ยอมเข้าใจกฎธรรมชาติของชีวิต ถ้าบิดาของท่านกระทำแต่อกุศลกรรมซึ่งหนักเหมือนก้อนกรวด ตลอดชีวิตไม่มีอย่างอื่นนอกจากอกุศลกรรม เขาก็จะต้องจมลง ใครเล่าจะสามารถยกเขาขึ้นมาได้ ถ้าบิดาของท่านได้กระทำแต่กุศลกรรม ซึ่งเบาเหมือนน้ำมันเนย เขาก็จะต้องลอยขึ้นไป ใครจะไปฉุดขาเขาไว้ได้”

ศิลปะในการดำเนินชีวิต : วิปัสสนากรรมฐานสอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วิลเลียม ฮาร์ท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s