วัฏสงสาร 31 ภูมิ

ภพภูมิที่สิ่งมีชีวิตจะต้องเวียนว่ายเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด หมุนวนไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุถึงโลกุตรภูมิ มี 31 ภูมิ ดังนี้

 1. นรก     อบายภูมิ
 2. เปตร     อบายภูมิ
 3. อสุรกาย     อบายภูมิ
 4. สัตว์เดรัจฉาน     อบายภูมิ
 5. มนุษย์โลก     มัจฉิมภูมิ
 6. จตุมหาราชิกา     มัจฉิมภูมิ
 7. ดาวดึงส์     มัจฉิมภูมิ
 8. ยามา     มัจฉิมภูมิ
 9. ดุสิต     มัจฉิมภูมิ
 10. นิมมานนรดี     มัจฉิมภูมิ
 11. ปรนิมมิตวสวตี     มัจฉิมภูมิ
 12. พรหมปาริสัชชา     พรหมภูมิ
 13. พรหมปุโรหิตา     พรหมภูมิ
 14. มหาพรหมา     พรหมภูมิ
 15. ปริตตาภา     พรหมภูมิ
 16. อัปปมาณาภา     พรหมภูมิ
 17. อาภัสสรา     พรหมภูมิ
 18. ปริตตสุภา     พรหมภูมิ
 19. อัปปมาณสุภา     พรหมภูมิ
 20. สุภกิณหา     พรหมภูมิ
 21. เวหัปผลา     พรหมภูมิ
 22. อสัญญสัตตา     พรหมภูมิ
 23. อวิหาสุทธาวาส     พรหมภูมิ
 24. อตัปปาสุทธาวาส     พรหมภูมิ
 25. สุทัสสาสุทธาวาส     พรหมภูมิ
 26. สุทัสสีสุทธาวาส     พรหมภูมิ
 27. อกนิฏฐาสุทธาวาส     พรหมภูมิ
 28. อากาสานัญจายตน     พรหมภูมิ
 29. วิญญาณัญจายตน     พรหมภูมิ
 30. อากิญจัญญายตน     พรหมภูมิ
 31. เนวสัญญานาสัญญายตน     พรหมภูมิ

กล่าวโดยย่อ

 • อบายภูมิ 4 ภพภูมิที่ไม่ควรไป ภูมิเบื้องล่าง ได้แก่ เปตร อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน นรก   (4)
 • มัจฉิมภูมิ โลกเบื้องกลาง ได้แก่ มนุษย์โลก และ เทวภูมิทั้ง 6   (7)
 • พรหมภูมิ  โลกเบื้องสูง ได้แก่ รูปพรหม 16 และอรูปภพรหม 4   (20)
 • โลกุตรภูมิ ภูมิที่พ้นความโลกีย์ ได้แก่ โสดาบันภูมิ สกิทาคามีภูมิ อนาคามีภูมิ และอรหันตภูมิ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s