ทุกข์ 2

ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนได้ยาก ไม่สะดวกสบาย ผลของทุกข์ได้รับสองทาง คือ

  1. กายิกทุกข์ ทุกข์ทางกาย หมายถึง มีสภาพร่างกายไม่สมประกอบ พิกลพิการ มีโรคร้ายเบียดเบียน มีความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพ ทำอะไรก็มีอุปสรรคขัดขวาง
  2. เจตสิกทุกข์ ทุกข์ทางใจ หมายถึง ใจที่เต็มไปด้วยเรื่องเดือดร้อน เพราะทุกข์ทางการเบียดเบียน หรือประสบแต่อารมณ์ที่ไม่ชอบ ตลอดจนใจที่เป็นทุกข์เพราะถูกไฟกิเลสเผาให้รุ่มร้อนวุ่นวาย

เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ มีสองทาง ได้แก่

  1. สามิสทุกข์  คือ ทุกข์อิงอามิส หมายถึง ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นเหยื่อล่อ ให้ดิ้นรนไขว่คว้าเพื่อให้เป็นประโยชน์สมความต้องการของตน เมื่อไม่ได้อย่างหวังก็เป็นทุกข์ หรือได้มาก็เป็นทุกข์เพราะต้องระวังรักษากลัวสูญหาย เป็นกามคุณที่เจือไปด้วยทุกข์ เป็นบ่วงที่คอยผูกรัดให้ติดอยู่ในภพชาติ
  2. นิรามิสทุกข์  คือ ทุกข์ไม่อิงอามิส หมายถึง ทุกข์ขั้นต้นของบุคคลผู้พยายามเปลื้องตนให้หลุดพ้นจากเหยื่อล่อทั้งปวงเป็นทุกข์ที่เกิดจากความเพียร เพื่อห้ามจิตไม่ให้พะวักพะวนถึงกามคุณและอาสวกิเลส
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s