สมาธิ 2

สมาธิ หมายถึง  ภาวะที่จิตมีความมั่นคง ตั้งมั่น ไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ  โดยการใช้สติกำหนดเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จนจิตตั้งมั่นในอารมณ์นั้น สมาธิจะเกิดขึ้นได้ด้วยการบำเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน มี 2 ประเภท คือ

  1. อุปจารสมาธิ  คือ สมาธิที่เกือบจะแน่วแน่ สามารถระงับนิวรณ์ได้ องค์ฌานเริ่มเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีกำลังมากพอเพราะจิตยังไม่แนบสนิทในอารมณ์
  2. อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิที่แน่วแน่ เป็นสภาวะจิตของบุคคลผู้บำเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน จนจิตแนบแน่นมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น ตั้งมั่นในอารมณ์เดียว เรียกว่า เอกัคคตาจิต
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s