สังขาร 2

สังขาร หมายถึงการปรุงแต่ง ในที่นี้หมายถึงร่างกายตัวตน สิ่งที่รวมกันเข้าเป็นรูปร่าง ปรุงแต่งจากธาตุสี่ แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

  1. อุปาทินนกสังขาร  สังขารที่มีใจครอง หมายถึงสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ วิญญาณ สามารถรับจำ รับรู้อารมณ์ได้ เช่น มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน อมนุษย์
  2. อนุปาทินนกสังขาร  สังขารที่ไม่มีใจครอง คือ สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีจิตใจ วิญญาณ เช่น วัตถุสิ่งของ ต้นไม้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s