สุทธิ 2

สุทธิ หมายถึง ความหมดจด ความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมอง มี 2 อย่าง คือ

  1. ปริยายสุทธิ  หมดจดโดยเอกเทศ หมายถึง หมดจดจากกิเลสได้เพียงบางส่วนของพระอริยบุคคล คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี หมดจดจากกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าสังโยชน์ แต่ยังต้องปฏิบัติเพื่อมรรคผลที่สูงขึ้นได้อยู่
  2. นิปปริยายสุทธิ หมดจดโดยสิ้นเชิง หมายถึง หมดจดจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาด  เป็นผู้ถึงอุปาทิเสสนิพพานเป็นผู้ละบาปและบุญเสียได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s