กรรม 3

กรรม หมายถึง การกระทำ ความจงใจที่จะกระทำ จัดตามกิริยาที่ทำได้ 3 อย่าง คือ

  1. กายกรรม คือ กระทำทางกาย มีดี3 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ล่วงเกินประเวณีคู่ครองผู้อื่น มีชั่ว 3 คือ ชอบฆ่าสัตว์ ชอบลักทรัพย์ ชอบล่วงประเวณีคู่ครองผู้อื่น
  2. วจีกรรม คือ กระทำทางวาจา มีดี 4 คือ ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ มีชั่ว4 คือ ชอบพูดโกหก ชอบพูดส่อเสียด ชอบพูดคำหยาบและชอบพูดเพ้อเจ้อ
  3. มโนกรรม คือ การกระทำหรือคิดด้วยใจ  มีดี3 คือ ไม่อยากได้ของเขา ไม่ปองร้ายเขา และมีความคิดเห็นถูกต้อง มีชั่ว3 คือ อยากได้ของเขา ปองร้ายเขาและมีความคิดเห็นผิดจากความเป็นจริง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s