สมาธิกับอริยบุคคล

พระคึกฤทธิ์

สมาธิไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริยบุคคลแต่เป็นเครื่องช่วยให้เห็นสัจจะคืออริยสัจสี่ซึ่งเป็นเหตุให้ได้ความเป็นอริยบุคคลขึ้นมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s